ETKİNLİĞİN AMAÇ ve KAPSAMI:

TÜBİTAK 2237- B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde yürütülecek olan; “Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma-Geliştirme Projeleri Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” başlıklı etkinliğin amacı; üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımızda görev yapan araştırmacıların TÜBİTAK programları başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik proje hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, özellikle genç bilim insanlarının bilimsel ve akademik verimliliklerinin artırılması ve proje tabanlı çalışma konusunda farkındalığın arttırılmasıdır.

Bu etkinlik çerçevesinde, TÜBİTAK-ARDEB Programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası destek programları tanıtılacak olup, proje fikrinden proje uygulamasına geçiş aşamaları hakkında bilgiler verilecektir.

Etkinlik kapsamında alanında başarılı, proje yürütme ve değerlendirme deneyimi olan akademisyenler tarafından üç gün sürecek bir program dahilinde katılımcılara teorik, uygulamalı ve interaktif eğitimler verilecektir. 

Etkinliğin en büyük hedeflerinden birisi de etkili proje yazım tekniklerinin öğretilmesinin yanında projelerin hazırlanması aşamasında sıkça yapılan hataların ortadan kaldırılması ve çözüm önerisi becerilerinin kazandırılmasıdır.

Bu hedefler doğrultusunda katılımcılara, TÜBİTAK’a sunulan başarılı ve başarısız proje örnekleri sunularak etkili bir proje planlaması, proje önerisi bölümleri ve proje yönetim süreçlerini içeren ana bölümler hakkında bilgi verilecektir. Etkinlik programı paralel 2 ayrı grup halinde gerçekleşecek şekilde hazırlanacaktır. Bunun yanı sıra katılımcılardan elde ettikleri kazanımlar sonucunda 6-8 er kişilik ekipler oluşturularak proje taslağı hazırlamaları sağlanacak ve eğitimcilerden bir panel simülasyonu şeklinde etkileşimli-uygulamalı oturumlar yürütülerek, proje değerlendirme aşamalarını da içeren örnek proje hazırlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Sonuç olarak yapılması planlanan bu etkinlik ile ulusal ve uluslararası alanlarda katma değeri yüksek olan başarılı projelerin yaygınlaştırılması, katılımcıların projelerde yürütücülük yapmaya özendirilmesi ve sunulan projelerde değerlendirme aşamasında görev alan hakem/panelist sayısının artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.