Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma-Geliştirme Projeleri
Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
10–12 Eylül 2018, Sinop Üniversitesi, Sinop
ETKİNLİK BAŞVURU FORMU
Başvuru için son gönderme tarihi: 14 Ağustos 2018

Ünvanı
Ad Soyad
T.C. Kimlik Numarası
Çalıştığı Kurum/Kuruluş
E-mail
İş Telefonu
Cep Telefonu
Bölüm
Bilim Dalı
Çalışma Konusu
Akademik Konum
Tübitak ARDEB'e yürütücü olarak sunduğunuz bir proje var mı?
Burs Talebi
Size Uygun Olanı İşaretleyiniz


Etkinlik için planlanan proje önerisinin konusu
İntihal vb. akademik bir ceza almadım.
Daha önce TÜBİTAK-ARDEB programında proje yürütücülüğü yapmadım.
Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmadım.
Kurs katılım koşullarını sağlamaktayım.
Başvuruda sunulan tüm bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Tarafımca yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu ve bilgilerin hatalı olması durumunda doğacak yükümlülüğü kabul ediyorum.

Not: Yukarıdaki bilgiler TÜBİTAK projesi gereği istenmekte olup; koordinatör tarafından muhafaza edilecektir ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Not: 17 Ağustos 2018 tarihinde kesin katılımcı listesi ilgili katılımcılara e-mail ile bildirilecektir.

*Bu etkinlik TÜBİTAK tarafından 2237 Programı kapsamında desteklenmektedir.

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÇORMAN, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 57000- Sinop
e-Posta: mecorman@sinop.edu.tr
Tel: 0368 271 57 57 (4379) - 0539 910 70 98