Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma-Geliştirme Projeleri Hazırlama ve Yürütme Eğitimi
Sinop Üniversitesi, Sinop, Türkiye
Taslak Program