KURULLAR:


Etkinlik Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÇORMAN Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ahmet TABAK Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ÇORMAN Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim KARABULUT Sinop Üniversitesi, Müh. ve Mim. Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Böl.