KATILIMCI KRİTERLERİ:

"Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma-Geliştirme Projeleri Hazırlama ve Yürütme Eğitimi"ne katılmak isteyen katılımcıların sahip olması gereken kriterler aşağıda verilmiştir:

Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ve doktora derecesine sahip öğretim elemanı olması,
"Doktor" unvanlı kişiler ve yardımcı öğretim elemanları,
Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
Daha önce 2237-B programı kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
Katılımcıların TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
İntihalden ceza almamış olması.